Consulting

CONSULTING

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về GCTP, GMP, thuốc thử nghiệm lâm sàng GCP, quản lý vệ sinh, xây dựng quy trình diệt khuẩn v.v...

Tư vấn vận hành cơ sở y tế

Tư vấn vận hành cơ sở y tế

Chúng tôi có dịch vụ tư vấn cho đối tượng rộng rãi từ những doanh nghiệp có nhu cầu lấy chứng nhận GCTP cho đến những phòng khám tư nhân. Chúng tôi hỗ trợ từ việc cung cấp mẫu hoặc lập những văn bản quản lý các loại (hồ sơ quản lý sản xuất ...), đến vận hành tổ chức v.v...

Tư vấn liên quan đến thẩm định

Tư vấn liên quan đến thẩm định

Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành với quý khách, từ việc lập bản kế hoạch tổng thể về thẩm định cho đơn vị quản lý hoặc nhà cung cấp dây chuyền thiết bị cho đến việc trả lời những câu hỏi rất cơ bản như "Cần phải thẩm định đến đâu ?". Hãy thoải mái liên lạc với chúng tôi.

Tư vấn về Quản lý vệ sinh

Tư vấn về Quản lý vệ sinh

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn dựa vào mục đích, cấp độ yêu cầu và nguồn lực của cơ sở khách hàng, đặc biệt là vệ sinh hàng ngày, kiểm soát vi sinh vật môi trường, thẩm định kết quả khử khuẩn bằng H2O2 (đo Log Reduction Value).

Chúng tôi phân phối sản phẩm là vật tư tiêu hao trong quản lý vệ sinh hoặc dung môi nuôi cấy, chất chỉ thị sinh vật, vi sinh đông khô (những chủng vi sinh ATCC bảo quản lạnh của hãng Microbiologics)...