Products

steriforce-tab

Công cụ kiểm định các loại

Lĩnh vực diệt khuẩn môi trường liên quan đến PIC/S-GMP cũng đang có xu hướng tiếp cận thông minh dựa vào mức độ rủi ro. Và chúng tôi cung cấp những sản phẩm và giải pháp thực tế sử dụng vi khuẩn BA, GS ... từ Log 3~6 mà không chỉ bó hẹp trong Log 6.

Máy đo nhiệt độ

Máy đo nhiệt độ

Vận chuyển vật tư y tế hợp chuẩn GDP, lập bản đồ nhiệt độ tiêu chuẩn IEC

● Thiết bị ghi nhận thông tin nhiệt độ của hãng Logtag
+ Dùng để kiểm tra nhiệt độ và lập bản đồ nhiệt độ trong phòng hoặc trong bồn.
+ Dùng khi vận chuyển vật tư y tế
+ Dùng để theo dõi nhiệt độ
(Xem sản phẩm cụ thể tại đây )

Những sản phẩm có thể hiệu chỉnh (Phạm vi chứng nhận ISO9001)

Công cụ kiểm chứng diệt khuẩn

Công cụ kiểm chứng diệt khuẩn

● Diệt khuẩn trong không gian
+ Chất chỉ thị sinh học dùng cho Peracetic Acid
+ Chất chỉ thị sinh học dùng cho Hydrogen Peroxide
+ Chất chỉ thị sinh học dùng cho Chlorine Dioxide
+ Chất chỉ thị sinh học phán đoán nhanh dùng cho Hydrogen Peroxide
+ Chất chỉ thị hóa học các loại

● Diệt khuẩn bề mặt
+ Băng thử nồng độ Peracetic Acid
+ Máy đo nuôi cấy vi sinh
+ Dung môi nuôi cấy Made in Japan đã được diệt khuẩn bằng tia gamma

● Nhận thực hiện thí nghiệm thẩm định (Phạm vi chứng nhận ISO9001)
+ Chúng tôi nhận BI sau khi đã hoàn tất diệt khuẩn để làm thí nghiệm thẩm định định tính.

AI (Software) dùng trong Quản lý Chất lượng

AI (Software) dùng trong Quản lý Chất lượng

● AI kiểm hàng dành cho dây chuyền sản xuất
● AI kiểm soát tế bào (đếm số tế bào v.v...)